Јединствена ранг листа 2015/16

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили, објављује  Јединствене ранг листе пријављених кандидата након полагања пријемног испита и то по студијским програмима:

  1. Струковна медицинска сестра
  2. Струковни физиотерапеут
  3. Струковни медицински радиолог
  4. Струковна медицинска сестра бабица
  5. Струковни козметичар естетичар
  6. Струковни фармацеутски техничар

Увид у тест и подношење приговора – 02. јула од 12 до 14 сати и 03. јула од 9 до 11 сати.
Одлука директора по уложеним приговорима – 03. јула у 12 сати.
Жалба Савету школе на одлуку директора – 06. јула од 12 до 14 сати.
Одлука Савета 06. јула у 15 сати.

IV a КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 07. јула у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 08., 09. и 10. јула 2015. године од 9 до 18 сати.

Списак пријављених кандидата за афирмативни упис припадника Ромске националне мањине:

  1. Стојановић Велимир
  2. Исаковић Маја
  3. Ђорђевић Милица

Рангирање пријављених кандидата за афирмативни упис припадника Ромске националне мањине вршиће се на основу Потврде Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице. Број студената за афирмативни утпис Ромске националне мањине одређен је Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студија студијских програма основних струковних студија чији је оснивач Република Србија за школску 2015/16 годину и износи 1 (један).

Author: РЦ

Share This Post On