Јединствена ранг листа за упис на Мастер струковне студије – други уписни рок

Академија васпитачко медицинских струковних студија у Крушевцу, одсек Ћуприја

ОБЈАВЉУЈЕ

Јединствену ранг листу пријављених кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија

Јединствена ранг листа

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 08. новембра до 16 часова.
Увид у тест и подношење приговора: 11. новембра од 9 до 12 часова.
Одлука в.д.председника по уложеним приговорима: 11. новембра до 14 часова.
Подношење жалби Привременом савету Академије на одлуку в.д. председника: 12. новембра од 10 до 12 часова.
Одлука  Привременог савета Академије по уложеним жалбама: 13. новембра до 15 часова.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ: 13. новембра после 15 часова.

VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 14. и 15. новембра 2019. године од 9 до 15 часова.

Студент подноси следећу документацију:

  • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању;
  • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
  • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
  • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници);
  • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
  • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
  • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000 динара на текући рачун Академије 840-0000002106666-68;
  • Попуњен упитник (добија се приликом куповине индекса);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

  • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On