Јединствена ранг листа за упис на Мастер струковне студије

Академија васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја

ОБЈАВЉУЈЕ

Јединствену ранг листу за упис на мастер струковне студије

 

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 24. септембра од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 25. септембра у 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 26. септембра од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 27. септембра до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 28. септембра до 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 29. и 30. септембра 2020. године од 9 до 15 сати.

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или уверење о дипломирању и додатак дипломи;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2020
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On