Коначна ранг листа 2016/2017

Након истека рока за жалбе Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји објављује Коначне ранг листе пријављених кандидата за упис у прву годину основних струковних студија и то по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни козметичар естетичар
 6. Струковни фармацеутски техничар

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студија студијских програма основних струковних студија чији је оснивач Република Србија за школску 2016/17 годину уписује се 2 (два) кандидат по афирмативном упису један кандидат са инвалидитетом и један припадника ромске националне мањине.

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 11., 12. и 13. јула 2016. године од 9 до 18 сати.

За упис у прву годину студија на основним струковним студијама потребно је доставити следећа оригинална документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства сва четири разреда средње школе,
 3. Диплома о завршеној средњој школи,
 4. Лекарско уверење за даље школовање (не старије од 6 месеци);
 5. Индекс, уредно попуњен ћириличним писмом (купује се у школи);
 6. Образац ШВ-20 (два примерка, добијају се уз индекс),
 7. Две фотографије формата 3,5 х 4,5цм
 8. Доказ о уплати прве рате школарине, за самофинансирајуће студенте, у износу од 20.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).
 9. Уговор о студирању (преузима се у скриптарници школе)

Динамика плаћања школарине за студенте прве године студија за школску 2016/17 годину

Рате Износ Датум плаћања
Прва рата 20.000,00 динара Приликом уписа
Друга рата 10.000,00 динара До 05.09.2016.
Трећа рата 10.000,00 динара До 05.10.2016.
Четврта рата 10.000,00 динара До 05.11.2016.
Пета рата 10.000,00 динара До 05.12.2016.
Шеста рата 10.000,00 динара До 05.01.2017.
Седма рата 10.000,00 динара До 05.02.2017.

Напомена: Приликом уплате прве и друге рате школарине у позиву на број уписати деловодни број који је студент добио приликом подношења документације на конкурс. Доказ о уплати друге рате школарине доставити приликом преузимања индекса.  За све остале рате студенти су дужни да на уплатници у позиву на број ставе јединствени број од тринаест цифара(који могу да погледају на свом студентском сервису).

У просторијама школе у току уписа биће постављен шалтер Поште како би кандидати могли у Школи да изврше уплате школарине.

Author: РЦ

Share This Post On