Коначна ранг листа 2021/22 (други уписни рок)

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја након периода за приговоре

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначну ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковна медицинска сестра бабица

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 07, 08. и 09. септембра 2021. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021) (пример попуњене уплатнице)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021). (пример попуњене уплатнице)
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On