Коначна ранг листа 2021/22 – мсс (други уписни рок)

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја након периода за приговоре

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначну ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на мастер струковне студије студијског програма:

 1. Струковни мастер медицинска сестра

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 07, 08. и 09. септембра 2021. године од 9 до 15 сати.

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

 ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On