Коначна ранг листа 2021/22

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја након периода за приговоре

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначну ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Коначна ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис:

 1. Прип3адник ромске националне мањине

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. јула 2021. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021) (пример попуњене уплатнице)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021). (пример попуњене уплатнице)
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

I Обавештавају се кандидати који су положили пријемни испит за упис у школску 2021/2022 годину, да ће 10.07.2021. године у 15.05 сати бити извршена прозивка студената испод црте.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали у предвиђеном року губе право уписа, а на њихово место долази следећи кандидат на ранг листи у оквиру квоте предвиђене за упис

II Одобрава се упис студената у прву годину основних струковних студија на други студијски програм у односу на студијски програм за који су се пријавили, уколико испуњавају следеће услове:

 • Завршена Средња медицинска школа или Гимназије (с обзиром на то да су слободна места остала на студијском програму Струковна медицинска сестра и Стеруковна медицинска сестра бабица)
 • Пријављени кандидати за попуну празних места биће рангирани на основу укупно остварених бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту.
 • Уколико више кандидата оствари исти број бодова, право уписа стиче последњи на листи који је остварио више бодова на пријемном испиту

 

Author: РЦ

Share This Post On