Коначна ранг листа 2024/25

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја након периода за приговоре

ОБЈАВЉУЈЕ

Коначну ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

Основне струковне студије

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Привремена ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис:

 1. Припадник ромске националне мањине

Мастер струковне студије

 1. Струковни мастер медицинска сестра
 2. Струковни мастер физиотерапеут

 


 

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године или оверене фотокопије истих
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЗИВЦИ КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА

I Обавештавају се кандидати који су положили пријемни испит за упис у прву годину основних струковних студија школске 2024/2025 године да ће 10.07.2024. године у 15.15 бити извршена прозивка кандидата испод црте.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали у предвиђеном року губе право уписа, а на њихово место долази следећи кандидат на ранг листи у оквиру квоте предвиђене за упис

II Одобрава се упис студената у прву годину основних струковних студија на други студијски програм у односу на студијски програм за који су се пријавили, уколико положе пријемни испит и испуњавају услове у погледу одговарајуће средње школе.

 • Пријављени кандидати за попуну празних места биће рангирани на основу укупно остварених бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту
 • Уколико више кандидата оствари исти број бодова, право уписа стиче последњи на листи који је остварио више бодова на пријемном испиту

Author: РЦ

Share This Post On