Коначна ранг листа школске 2019/20

Висока медицинска школа струковних студија Ћупријa провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили, објављује Коначне ранг листе пријављених кандидата након полагања пријемног испита и то по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Коначна ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис по категоријама

 1. Припадник ромске националне мањине и лица са инвалидитетом

 

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: од 11. јула до 15. јула 2019. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (купује се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се приликом куповине индекса);
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу од 10.000 динара на текући рачун Школе 840-1380666-30;
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се приликом куповине индекса);

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у више месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.
Подели ово на