Коначна ранг листа школске 2020/21

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја након увида у тест и периода приговора, објављује Коначне ранг листе пријављених кандидата након полагања пријемног испита и то по студијским програмима:

 1. Струковни физиотерапеут
 2. Струковни медицински радиолог
 3. Струковна медицинска сестра бабица
 4. Струковни фармацеут
 5. Струковни мастер медицинска сестра

Коначну ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис:

 1. Припадник ромске националне мањине

 

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. јула 2020. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци)(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68)Пример правилно попуњене уплатнице
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте)(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68)Пример правилно попуњене уплатнице
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

Author: РЦ

Share This Post On