Конкурс 2014/15 – септембарски усписни рок

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Са седиштем у Ћуприји

Објављује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 ГОДИНУ

I У прву годину струковних студија за стицање високог образовања и стручног назива Струковни козметичар естетичар и Струковна медицинска сестра бабица школске 2014/2015 године на Високој медицинској школи струковних студија са седиштем у Ћуприји, за други конкурсни рок пријављује укупно 8 места за самофинансирајуће студенте, од чега 1 место за студијски програм Струковна медицинска сестра бабица и 7 места за студијски програм Струковни козметичар естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра-бабица – Средња медицинска школа (сви смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар – Средња хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа, све четворогодишње средње школе – полаже се  пријемни испит из хемије и биологије.

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

1 и 2 септембра 2014 године, на шалтерима службе од 9 до 17 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)

III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 05.09.2014. год. са почетком у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ-ЛИСТЕ – 05.09.2014. годин у 17 сати.
Рок за приговоре 08.09.2014. године до 10 сати.
Одлука директора по приговорима 08.09.2014. године у 12 сати.
Рок за жалбе Савету школе 09.09.2014. године до 10 сати.
Одлука Савета 09.09.2014. у 12 сати.

IV а КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2014.године у 10 сати.

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА од 11.09. до 12.09.2014. године од 8 до 15 сати.
Кандидат који стекне право уписа подноси:

 • оригинална документа;
 • два обрасца ШВ 20;
 • индекс;
 • две фотографије формата 3,5х4,5 цм;
 • доказ о уплати школарине, осигурања и лекарско уверење.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Ћуприја, 21.07.2014. године.

Директор школе
Проф. др Татјана Симовић

Author: РЦ

Share This Post On