Конкурс за септембарски уписни рок школске 2013/14

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји

ОБЈАВЉУЈЕ
К  О   Н   К   У   Р   С
ЗА  УПИС  СТУДЕНАТА  У  I  ГОДИНУ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА  НА
ВИСОКОЈ  МЕДИЦИНСКОЈ  ШКОЛИ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА
ЗА  ШКОЛСКУ  2013/2014  ГОДИНУ

I У прву годину  струковних  студија за  стицање  високог  образовања и  стручног назива Струковни  козметичар  естетичар   и Струковна  медицинска  сестра  бабица  школске 2013/2014 године  на  Високој  медицинској  школи  струковних студија  са седиштем  у Ћуприји, за  други конкурсни  рок  пријављује  укупно 18  места за самофинансирајуће студенте, од чега 5 места за студијски  програм струковна  медицинска  сестра  бабица и 13 места за студијски програм  струковни  козметичар  естетичар.

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – бабица: средња медицинска школа (сви  смерови) – полаже се пријемни испит из биологије.
 2. Струковни козметичар естетичар: средња  хемијска школа, средња медицинска школа (сви смерови), средња козметичарска школа, гимназија и средња фармацеутска школа, све четворогодишње средње школе – полаже се пријемни испит из хемије и биологије.

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА – 2. и 3. септембра 2013. године, на шалтерима студентске службе од 8 до 19 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа а оставља фотокопије следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс која је садржана у информатору;
 5. Доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30)

III ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  – 06.09.2012. год. са почетком у 10 сати.

IV  ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈЕДИНСТВЕНЕ  РАНГ ЛИСТЕ – 07.09.2013. године.
Рок за приговоре 09.09.2013. године до 10 сати.
Одлука  директора  по  приговорима  09.09.2013. године  у 12 сати.
Рок за  жалбе  Савету  школе 10.09.2013. године до 10 сати.Одлука  Савета 10.09.2013. у 12 сати.

IV КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 10.09.2013.године у 14 сати.

V  УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАНДИДАТА  од  11.09.  до 12.09.2013.  године од 8  до 15  сати.
Кандидат  приликом  уписа предаје оригинална  документа:

 1. Извод  из  матичне  књиге  рођених не  старији  од  6  месеци;
 2. Сведочанства  свих разреда  завршене  средње  школе;
 3. Диплома  о  положеном  матурском  испиту;
 4. Лекарско уверење;
 5. Доказ  о  уплати  прве раде школарине у износу  од 20.000,00 динара (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30)
 6. Доказ  о  уплати  осигурања у износу  од 400,00 динара (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30)
 7. Индекс (обавезно попуњен ћирилицом)
 8. Две слике величине 3,5х4,5cm
 9. Два обрасца ШВ 20 (обавезно попуњени ћирилицом)

ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане  износи  80.000,00  динара;
 • за стране држављане  износи  1.500,00  евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа  кандидата, конкурсни рокови и остали услови  биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Author: РЦ

Share This Post On