Конкурс за упис 2013/14

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји

ОБЈАВЉУЈЕ
К  О   Н   К   У   Р   С
ЗА  УПИС  СТУДЕНАТА  У  I  ГОДИНУ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА  НА
ВИСОКОЈ  МЕДИЦИНСКОЈ  ШКОЛИ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА
ЗА  ШКОЛСКУ  2013/2014  ГОДИНУ

I. У прву годину  струковних  студија   Висока медицинска школа струковних студија, уписаће укупно 318 студената,од тога 90 студената који се финансирају  из буџета и 228 самофинансирајућих студената, на следећим студијским програмима:

Ред.бр.

Назив студијског програма

Број студената који се фин. из буџета

Број студената који плаћају школарину

1.

Струковни  физиотерапеут

25

55

2.

Струковни козметичар-естетичар

4

26

3.

Струковна  медицинска сестра

51

109

4.

Струковна медицинска сестра-бабица

5

19

5.

Струковни  фармацеутски техничар

5

19

Укупно:

90

228

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковни физиотерапеут – Средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа – полаже се  пријемни испит  из физике и биологије.
 2. Струковни  козметичар естетичар – Средња  хемијска школа, средња медицинска школа, средња козметичарска  школа, гимназија и средња фармацеутска школа – полаже се   пријемни испит  из хемије и биологије.
 3. Струковна  медицинска сестра – Средња медицинска школа –  полаже се   пријемни испит  из биологије  и здравствене неге.
 4. Струковна медицинска сестра-бабица – Средња медицинска школа – полаже се  пријемни испит  из биологије.
 5. Струковни фармацеутски  техничар – Средња фармацеутска  школа, гимназија,средња  медицинска школа, средња  козметичарска  школа –  полаже се  пријемни испит  из хемије и биологије.

 

ПРВИ  КОНКУРСНИ  РОК

II. ПРИЈАВЉИВАЊЕ  КАНДИДАТА 26, 27 и 28 јуна 2013. године  од  9 до 18 сати.

Кандидат  приликом  пријављивања  подноси  на  увид  оригинална  документа  а  оставља  фотокопије  следећих  докумената:

 1. Извод  из  матичне  књиге  рођених не  старији  од  6  месеци;
 2. Сведочанства  свих разреда  завршене  средње  школе;
 3. Диплома  о  положеном  матурском  испиту;
 4. Пријаву  на  конкурс  која  је садржана  у  информатору;
 5. Доказ  о  уплати  накнаде  од 4.000,00 динара за  полагање  пријемног  испита (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30)

Списак пријављених кандидата објављује се 29  јуна 2013. године

III. ПРИЈЕМНИ  ИСПИТ се полаже  02  јула  2013. године у 10 сати.

IV. ОБЈАВЉИВАЊЕ  ЈЕДИНСТВЕНИХ  РАНГ-ЛИСТА 04 јула  до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора – 4 јула од 12 до 14 сати и 5 јула од 9 до  14 сати.
Одлука  директора  по уложеним приговорима – 8 јула у 9 сати.
Жалба Савету школе на одлуку директора – 8 јула од 9 до 12 сати.
Одлука Савета  08 јула у 15 сати.

V. КОНАЧНА  РАНГ  ЛИСТА – 9. јула 2013. године у 10 сати.

VI. УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАНДИДАТА  10, 11 и 12 јула 2013. године од 9 до 18 сати.

Накнада за полагање пријемног испита износи  4.000,00 динара.

ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане  износи  80.000,00  динара;
 • за стране држављане  износи  1.500,00  евра у динарској противвредности.

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови  биће усклађени са одредбама Заједничког конкурса.

Ћуприја, 27.05.2013. године.

Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје

Author: РЦ

Share This Post On