Конкурс за усклађивање стеченог стручног назива 2015. год.

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји од 2008. године је започела пројекат „Усклађивање стечених стручних назива“ што подразумева да студенти који су завршили Вишу медицинску школу и стекли више образовање, учешћем у поменутом пројекту и испуњењем одређених обавеза стичу 180 ЕСПБ и легалитет стицања високог образовања за здравствене раднике за који Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја има акредитоване програме.

Пријава и упис кандидата је од 30.03. до 20.04.2015. године на шалтерима студентске службе.

Конкурс је отворен за следеће смерове:

  • Струковна медицинска сестра техничар
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковни медицински радиолог
  • Струковна медицинска сестра бабица
  • Струковни фармацеут
  • Струковни козметичар естетичар

Више информација

Author: РЦ

Share This Post On