Критеријуми за рангирања за упис у другу и трећу годину студија

Академија васпитачко-медицинских
струковних студија
Одсек медицинских студија Ћуприја

На основу члана 103. Закона о високом образовању („Сл.гл.РС“ бр. br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др.закон, 67/2019 i 6/2020 – др.закон) и члана 99. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија, утврђују се

 

Критеријуми за рангирања за упис у другу и трећу годину студија

 

Право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента има студент који је у претходној школској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова, рачунајући и стручну праксу, осим студената који студирају уз рад, a који имају право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента ако су у претходној школској години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, рачунајући и стручну праксу.

Право уписа следеће школске године у статусу студента који се финансира из буџета, има студент који је у претходној школској години остварио одређени број ЕСПБ бодова, уколико се рангира у оквиру укупног предвиђеног броја студената на буџету, у складу са oдлуком Владе и Законом о Високом образовању.

Критеријуми за рангирање студената за финансирање из средстава републичког буџета су:

 • Број ЕСПБ бодова
 • Просечна оцена у предходној години студија
 • Брзина студирања

 

Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући

 

Не рачунају се положени испити који су пренети из предходне године, као ни признати испити које је студент положио на истој или другој високошколској установи, у некој од предходних школских година.

У буџет улазе студенти са оствареним највећим бројем ЕСПБ и највећом просечном оценом.

Уколико се при рангирању појави више студената са истим бројем остварених ЕСПБ бодова и истом просечном оценом, примењиваће се критеријум брзине студирања, на следећи начин:

 

ЕСПБ бодови остварени на положеним испитима слушаним у зимском семестру, множе се са коефицијентом:

 • 3,5- за јануарско-фебруарски рок
 • 3,00- за априлски рок
 • 2,5- за јунски рок
 • 2,00- за септембарски рок
 • 1,5- за октобарски рок

 

ЕСПБ бодови остварени на положеним испитима слушаним у летњем семестру, множе се са коефицијентом:

 • 3,5- за јунски рок
 • 3,00- за септембарски рок
 • 2,5- за октобарски рок

 

Рангирање студената ће се обавити после последњег испитног рока у текућој школској години

 

Студенти са признатим испитима (положени на другој високошколској установи или на другом студијском програму) се такође рангирају, с тим што им се узимају у обзир само ЕСПБ бодови које је стекао у текућој школској години.

 

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.

Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.

Студент који не оствари ово право, у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финанира.

Author: РЦ

Share This Post On