Надокнада семинарских радова и колоквијума

По одлуци Наставног већа од 24.02.2015. године студенти, који из оправданих разлога нису стекли минимум 30 предиспитних поена из одређеног предмета у регуларном времену трајања наставе, имају могућност да надокнаде семинарске радове и колоквијуме у договору са наставником.
Цена једне надокнаде колоквијума или семинарског рада је 500,00 динара по одлуци Савета Школе од 02.03.2015.године. Уплате вршити на жиро рачун школе 840-1380666-30. У делу намењеном за сврху уплате навести тачан назив предмета са назнаком да ли је у питању надокнада семинарског рада или надокнада колоквијума, а у позиву на број навести број индекса.
Доказ о одговарајућој уплати за надокнаду семинарских радова доставити наставнику у термину консултација.
Доказ о одговарајућој уплати за надокнаду колоквијума доставити наставнику у термину консултација најкасније седам дана пре заказаног термина.

Author: РЦ

Share This Post On