Надокнада стручне праксе

На основу Одлуке Наставно стручног већа дел. број: 03-3070/20-1 од 20.08.2020. године, усвојен је предлог надокнаде:

  1. Надокнаду Стручне праксе за прву и другу годину основних струковних студија организовати током месеца септембра. Надокнаду спровести у кабинетима школе. Надокнада је обавезна за све студенте који имају мање од 120 часова (11 радних дана). Студентима који имају одрађену стручну праксу у обиму од 120 часова и  већем од 120 часова признаје се стручна пракса у целости.
  2. Надокнаду Стручне праксе за прву годину мастер струковних студија организовати током месеца септембра. Надокнаду спровести у кабинетима школе. Надокнада је обавезна за све студенте који имају реализовану стручну праксу у обиму мањем од  60 часова ( шест дана). Студентима који имају одрађену стручну праксу у обиму од 60 ч и већем од  60 ч. признаје се стручна пракса у целости.
  3. Студенти који не могу да реализују праксу у оквиру израде Завршног рада у здравственим установама  били би у обавези да са упутом ментора то ураде у библиотеци Одсека Ћуприја.

Пријаву за надокнаду стручне праксе можете обавити на следећем линку до 31.08.2020. године

Author: РЦ

Share This Post On