Надокнада вежби

НАДОКНАДА ВЕЖБИ У ТЕРМИНУ ОД 01.06.2020. – 12.06.2020.

 

Надокнада вежби из Аналитичке хемије и Органске је 01.06.2020. године и то по следећем распореду:
Термин за Аналитичку хемију је за прву групу од 8 до 9х, за другу групу од 9.15-10.15.

За Органску хемију, прва група од 10.30-11.30, а друга од 11.45-12.45.
Списак вежби које ће се надокнадити, са тим што ће акценат бити на карактеристичним реакцијама.

 • Аналитичка хемија:
 • Идентификација катјона
 • Идентификација ањона
 • Киселинско базне титрације
 • Одређивање хлорида по Мору
 • Одређивање Ца и Мг

 

Органска хемија:

 • Доказивање функционалних група
 • Алкохоли и феноли
 • Алдехиди и кетони
 • Амини
 • Карб.киселине и деривати
 • Амино киселине
 • Угљени хидрати
 • Масти и уља
 • Аспирин

 

 1. јун – Хомеопатија (консултације за вежбе) – од 11-12 Н
 2. јун – Фармацеутска технологија (консултације за вежбе) – од 12.30-15 Н

Author: РЦ

Share This Post On