Надокнада вежби

Термини надокнаде вежби:

 

Струковна медицинска сестра

 • Здравствено васпитање – Миле Деспотовић 01. 2016. у 08.00
 • Здравствено васпитање – Јелена Александрић 01. 2016. у 13.00
 • Здравствена нега у примарној здравственој затити – Јадранка Урошевић            19.01. 2016. у 09.30
 • Здр.нега у хирургији 1- Сунчица Ивановић, Ивана Вукосављевић           20.01.2016. у 08.00
 • Организација здравствене неге са менаџментом – Светлана Миловановић             18.01.2016. у 13.00
 • Ментална хигијена – Светлана Миловановић 01.2016. у 13.00

Струковни физиотерапеут

 • Мед. рехабилитација 1 – Слађана Арсић             01.2016. у 10.00
 • Информатика у здравству 01.2016. у 13.00
 • Кинезиологија 1 – Биљана Балов                         01.2016. у 10.00
 • Медицинска рехабилитација1-Наташа Савић 01.2016. у 09.00
 • Општа кинезитерапија-Марина Миленковић 01.2016. у 09.00

Струковни фармацеутски техничар

 • Фармацеутска хемија – Виолета Арсовски 01. 2016. у 10.00
 • Неорганска хемија – Виолета Арсовски 01.2016. у 13.00
 • Фармацеутска ботаника – Јагода Николић 01.2016. у 11.00
 • Хемија намирница са дијетотерапијом – Биљана Илић 01.2016. у 10.00

Струковни козметичар естетичар

 • Основи органске и неорганске хемије – Виолета Арсовски 01.2016. у 10.00
 • Исхрана у козметологији – Биљана Илић 01.2016. у 10.00

Струковни медицински радиолог

 • Информатика – Драган Антић 01.2016. у 13.00
 • Ментална хигијена – Светлана Миловановић 01.2016. у 13.00

Струковна медицинска сестра-бабица

 • Здр.нега у хирургији 2 – Сунчица Ивановић 01.2016. у 11.00
 • Здр.нега у гинекологији1 – Јелена Александрић 01.2016. у 13.00

Author: РЦ

Share This Post On