Новембарски испитни рок

По одлуци Наставно-стручног већа Академије васпитачко-медицинских струковних студија, одобрен је ванредни новембарски „aпсолвентски“  испитни рок

Ипите у новембарском испитним року могу полагати само студенти који су у претходним школским годинама одслушали трећу годину студија

Пријава испита за ванредни Новембарски испитни рок вршиће се од 8. до 10. новембра, искључиво електронски. Ванредни „апсолвентски“ новембарски испитни рок траје од 15. новембра до 30. новембра.  Цена испита у Новембарском ванредном испитном року је 2.000,00 динара по испиту. Све уплате се врше на текући рачун Академије 840-2106666-68, у позиву на број, наводи се број од тринаест цифара из ФИС-а

Испити у новембарском испитном року се полажу на начин предвиђен силабусом предмета.

Author: РЦ

Share This Post On