Обавештење

Писани испит из предмета Социјална медицина ће се одржати у петак, 24.1.2020.године у Амфитеатру Школе, са почетком у 9:00 часова. Студенти ће бити обавештени о резултатима испита најкасније 25.1.2020.године до 14:00 часова.
Студенти студијског програма Струковни фармацеут ће усмени део испита полагати у понедељак, 27.1.2020.године са почетком у 9:30 часова у некој учионици у приземљу Школе.
Студенти студијског програма Струковни медицински радиолог су у обавези да дођу на упис оцена у понедељак, 27.1.2020.године, у 8:30 часова. Упис оцена ће се обавити у некој учионици у приземљу Школе.

Author: РЦ

Share This Post On