Обавештење

NADOKNADA VEŽBI U TERMINU OD 01.06.2020. – 12.06.2020.

Nadoknada vežbi iz Analitičke hemije i Organske je 01.06.2020. godine i to po sledećem rasporedu:

Termin za Analitičku hemiju je za prvu grupu od 8 do 9h, za drugu grupu od 9.15-10.15.

Za Organsku hemiju, prva grupa od 10.30-11.30, a druga od 11.45-12.45.

Spisak vežbi koje će se nadoknaditi, sa tim što će akcenat biti na karakterističnim reakcijama.

 • Analitička hemija:
 • Identifikacija katjona
 • Identifikacija anjona
 • Kiselinsko bazne titracije
 • Određivanje hlorida po Moru
 • Određivanje Ca i Mg
 • Organska hemija:
 • Dokazivanje funkcionalnih grupa
 • Alkoholi i fenoli
 • Aldehidi i ketoni
 • Amini
 • Karb.kiseline i derivati
 • Amino kiseline
 • Ugljeni hidrati
 • Masti i ulja
 • Aspirin

2. jun – Homeopatija (konsultacije za vežbe) – od 11-12 Н

2. jun – Farmaceutska tehnologija (konsultacije za vežbe) – од 12.30-15 Н

Author: РЦ

Share This Post On