Обавештење

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ЗА ДАН  22.06.2020.

Нови програм

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРОФЕСОРА БРОЈ

УЧ.

*Здравствена нега у инфектологији , смс, од броја ин.4153-4383

*Здравствена нега у инфектологији , смс, од броја ин.4385-4612 и 3775 

*Методологија истраживања смс,
од броја инд.1110-3207 и 46438

 *Методологија истраживања смс
од  броја инд.3210-3415

 

15.00

17.00

11.00

13.00

Предраг Чановић

Предраг Чановић

Иван Бошњак

Иван Бошњак

Амф.

 

* Хирургија са ортопедијом сф,
од броја ин.2954-3699 * Хирургија са ортопедијом сф
од броја инд.3700-4115,664-2275 
14.30

14.30

Момчило Тодоровић БК1

БК 2

*Мамографија ЦТ и МР  смр,
од броја инд.1585-3083 *Мамографија ЦТ и МР  смр
од броја инд.3092-3489
11.00

 

13.00

Бојана Миљковић БК2

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ЗА ДАН  19.06.2020.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРОФЕСОРА БРОЈ УЧ.
* Радиологија у педијатрији смр
Од.бр.инд 1585 до бр.инд.3110* Радиологија у педијатрији смр
Од.бр.инд 3127 до бр.инд.3489
12.00

14.00

Јелена Милојковић БК2

БК2

Author: РЦ

Share This Post On