Обавештење

Извештај Комисије о избору у звање предавача за УНО Фармација са фармакологијом стављен је на увид јавности дана 04.12.2020. године у просторијама библиотеке АВМСС, Одсека Ћуприја.

Зинтересована лица исти могу погледати до 18.12.2020. године радним данима од 09.00 до 13.00

Author: РЦ

Share This Post On