Обавештење

Обавештење за студенте VI семестра студијског програма Струковни медицински радиолог

Почев од 8.маја 2021. године, практична настава за летњи семестар школске 2020/21, за предете Мамографија, Контрастна радиологија, Радиологија у педијатрији и Клиничка нуклеарна медицина, одржаваће се у Општој болници Ћуприја.

Приликом доласка на вежбе сви студенти морају имати адекватну униформу и обућу, потврду о прележаној болести Covid 19 (која се уважава уколико није прошло три месеца од добијања болести) или потврду о вакцинацији и ревакцинацији. Уколико студент не поседује ни једну од ових потврда, пре уласка на одељење извршиће се провера здравственог стања студента и биће му дата даља упутства.

Поштовање дефинисаних правила на одељењу је обавезно:

Студенти су у обавези да се придржавају кућног реда и Кодекса понашања у Општој болници Ћуприја, да поштују и примењују све санитарно- хигијенске мере (ношење маске, редовно прање и дезинфекција руку и остале радње примењиве за организациону јединицу).

Распоред практичне наставе у рендген кабинету Опште болнице Ћуприја

08.05.2021. Субота

Предмет: Мамографија, ЦТ и МР

I група           08.00-12.00

II група          12.30-15.30

III група         16.00-19.00

 

Предмет: Контрастна радиологија

II група          08.00-12.00

III група         12.30-15.30

I група           16.00-19.00

 

Предмет: Радиологија у педијатрији

III група         08.00-12.00

I група           12.30-15.30

II група          16.00-19.00

 

15.05.2021. Субота

Предмет: Мамографија, ЦТ и МР

IV група         08.00-12.00

V група          12.30-15.30

VI група         16.00-19.00

 

Предмет: Контрастна радиологија

VI група         08.00-12.00

IV група         12.30-15.30

V група          16.00-19.00

 

Предмет: Радиологија у педијатрији

V група          08.00-12.00

VI група         12.30-15.30

IV група         16.00-19.00

 

22.05.2021. Субота

Предмет: Мамографија, ЦТ и МР

VII група       08.00-12.00

VIII група      12.30-15.30

IX група        16.00-19.00

 

Предмет: Контрастна радиологија

VIII група      08.00-12.00

IX група        12.30-15.30

VII група       16.00-19.00

 

Предмет: Радиологија у педијатрији

IX група        08.00-12.00

VII група       12.30-15.30

VIII група      16.00-19.00

 

29.05.2021. Субота

Предмет: Мамографија, ЦТ и МР

X група          08.00-12.00

XI група         12.30-15.30

XII група       16.00-19.00

 

Предмет: Контрастна радиологија

XI група        08.00-12.00

XII група       12.30-15.30

X група         16.00-19.00

 

Предмет: Радиологија у педијатрији

XII група        08.00-12.00

X група          12.30-15.30

XI група         16.00-19.00

 

ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ У РЕНДГЕН КАБИНЕТУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЋУПРИЈА

ЗА ПРЕДМЕТЕ:

-Мамографија, ЦТ и МР

-Контрастна радиологија

-Радиологија у педијатрији

 

I група од бр.индекса 688 до броја 3157

II група од бр.индекса 3215 до броја 3596

III група од бр.индекса 3605 до броја 3634

IV група од бр.индекса 3636 до броја 3669

V група од бр.индекса 3670 до броја 3709

VI група од бр.индекса 3710 до броја 3751

VII група од бр.индекса 3761 до броја 3809

VIII група од бр.индекса 3815 до броја 3855

IX група од бр.индекса 3861 до броја 3939

X група од бр.индекса 3941 до броја 3995

XI група од бр.индекса 4000 до броја 4023

XII група од бр.индекса 4107 до броја 4126

 

Распоред практичне наставе на одељењу нуклеарне медицине Опште болнице Ћуприја

Предмет: Клиничка нуклеарна медицина

07.05.2021. Петак

I  група 08.00-13.00

14.05.2021. Петак

II  група 08.00-13.00

21.05.2021. Петак

III  група 08.00-13.00

28.05.2021. Петак

IV  група 08.00-13.00

 

ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ У СЛУЖБИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЋУПРИЈА ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

I група од бр.индекса 3634 до броја 3884 и број 2195

II група од бр.индекса 3933 до броја 3942 и број 2272

III група бр.индекса 3064, 3967 и 3958

IV група од бр.индекса 4012 до броја 4126

Author: Jelena Nikolic

Share This Post On