Обавештење

Упис оценa из предходних испитних рокова предмета Здравствено васпитање, Здравствена нега у примарној здравственој заштити, Здравствена нега старих и Соматопедијa обавиће се 29.06.2021.године у 14.30 часова. Потребно је да студенти доставе индексе студентској служби најкасније до 29.06.2021. до 11.00.часова.

Консултације, потпис упута за предипломску праксу као и потпис готових завршних радова одржаће се 29.06.2021.године у 14.30.часова

Author: РЦ

Share This Post On