Обавештење

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање сарадника практичара без заснивања радног односа из области медицине за  ужу научно- стручну област Здравствена нега за предмете: Здравствена нега, Мултидисциплинарна здравствена нега, Примарна здравствена заштита са здравственом негом и Поливалентна патронажна заштита, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 часова у библиотеци Одсека Ћуприја и секретаријату Академије

Author: РЦ

Share This Post On