Обавештење

Обавештење за студенте струковни козметичар естетичар:
Студенти који су полагали поправни колоквијум из предмета Медицинска етика, су положили и остварили 30 поена у оквиру предиспитних обавеза, и стекли право на излазак на испит у јулском испитном року, осим Младеновић Јелене, која није остварила потребан број бодова.

Обавештење за студенте струковна медицинска сестра:
Студенти који су полагали поправни колоквијум из предмета Неурологија са негом, су положили и остварили 30 поена у оквиру предиспитних обавеза, и стекли право на излазак на испит у јулском испитном року, осим Вељковић Дијане, бр.индекса 42399, која није остварила потребан број бодова.

Обавештење за студенте струковни физиотерапеут:
Студенти који су полагали поправни колоквијум из предмета Неурологија, су положили и остварили 30 поена у оквиру предиспитних обавеза, и стекли право на излазак на испит у јулском испитном року, осим: Марјановић Светлане, бр.индекса 42510, Ђорић Иване, бр.индекса 42335, Ивковић Александра, бр.индекса 46525, Милошевић Бојана, бр.индекса 46234, Рашић Марије, бр.индекса 42271, Томић Игора, бр.индекса 46492, Цолић Лазара, бр.индекса 46277, Антонијевић Дарка, бр.индекса 46472, Јанковић Далибора, бр.индекса 46462, који нису остварили потребан број бодова.

Author: РЦ

Share This Post On