Обавештење

Обавештење за студенте струковна медицинска сестра:
Предају попуњеног и овереног Извештаја о обављеној стручној пракси и попуњеног Дневника стручне праксе за школску 2013/14 годину студент може обавити у Студентској служби у периоду од 01.09.2014. године до 05.09.2014. године у време рада са студентима.
Упис стручне праксе обавиће се у другој недељи септембра, а тачан датум уписа стручне праксе биће накнадно истакнут након завршене предаје Извештаја. За упис стручне праксе неопходно је понети индекс и Потврду о примопредаји документације у вези обављене стручне праксе.

Author: РЦ

Share This Post On