Обавештење

На основу одлуке Наставно-стручног већа Одсека Ћуприја бр. 03-1825-6/21 студенти студијског програма Струковна медицинска сестра који су уписани по акредитацији из 2013 године, предмете које су су пренели из претходних школских година слушаће у облику консултативне наставе

Author: РЦ

Share This Post On