Обавештење

Обавештење за студенте струковни физиотерапеут:
Обилазак Спедијалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику у Београду, обавиће се 24.05.2013. године за I, II, III и IV групу за вежбе. Обилазак је обавезан, и неопходно је понети комплетну униформу. Полазак је испред школе у 07.15

Обилазак Спедијалне болнице за рехабилитацију и ортопедску протетику у Београду, обавиће се 27.05.2013. године за V, VI, VII и VIII групу за вежбе. Обилазак је обавезан, и неопходно је понети комплетну униформу. Полазак је испред школе у 07.15

Author: РЦ

Share This Post On