Обавештење

Обавештавају се сви студенти који су поднели молбе за умањење школарине да су у обавези да до петка 07.11.2014. године доставе Уверење о просечном приходу по члану домаћинства за период јануар – јун 2014. године, издато од стране надлежног органа локалне самоуправе (општина) из места пребивалишта студента.

Уверење се издаје у општини пребивалишта студента на основу следећа 3 документа:

  1. Потврда о броју чланова домаћинства (издаје се у месној канцеларији);
  2. Потврда о приходима свих чланова домаћинства за првих 6 месеци 2014. године:
  • За запослене: Потврда послодавац,
  • За пензионере:Пензиони чекови,
  • За незапослене: Уверење националне службе за запошљавање.
  1. Потврда из катастра за све чланове домаћинства.

 

Неблаговремене и непотпуне молбе неће бити разматране.

Author: РЦ

Share This Post On