Обавештење

Обавештење за студенте студијског програма струковна медицинска сестра:
Колоквијум за стицање предиспитних бодова из предмета Здравствено васпитање, Здравствена нега у примарној здравственој заштити, Организација здравствене неге са менаџментом, за студенте који су регулисали све предиспитне обавезе а имају мање од 30 предиспитних бодова, одржаће се 25.08.2015. године у 11.30

Обавештење за студенте студијског програма струковна медицинска сестра бабица:
Колоквијум за стицање предиспитних бодова из предмета Здравствена нега у превентивној здравственој заштити, за студенте који су регулисали све предиспитне обавезе а имају мање од 30 предиспитних бодова, одржаће се 25.08.2015. године у 11.30

Обавештење за студенте студијског програма струковни физиотерапеут:
Колоквијум за стицање предиспитних бодова из предмета Соматопедија, за студенте који су регулисали све предиспитне обавезе а имају мање од 30 предиспитних бодова, одржаће се 25.08.2015. године у 11.30

Author: РЦ

Share This Post On