ОБАВЕШТЕЊЕ

Извештаји  о  пријављеним кандидатима  по  расписаном  конкурсу  у листу „Послови“  од 15.07.2015. године  и  исправци  конкурса  објављеној 05.08.2015. године   за  изборе  у наставна  звања,  стављени  су  на  увид јавности  и могу  се  погледати  у  школској  библиотеци. Извештаји  ће стајати  на  увиду  јавности  30 дана.

Author: Rc

Share This Post On