Обавештење

Поштовани студенти,
У циљу смањења могућности грешке приликом рангирања  за школску 2015/16 годину на огласним таблама школе 28.09.2015. ће бити истакнуте листе са укупним бројем ЕСПБ бодова закључно са октобар 1 испитним роком и евидентираном стручном праксом.
Уколико студент уочи неку неправилност на истакнутим листама дужан је да пријави исту најкасније до 01.10.2015. године студентској служби писањем захтева за исправку.

Author: РЦ

Share This Post On