Обавештење

Обавештење за студенте студијског програма струковна медицинска сестра (први и пети семестар); струковна медицинска сестра бабица (први семестар) и студенте студијског програма струковни физиотерапеут (четврти семестар):
Колоквијум за стицање предиспитних поена из предмета Здравствено васпитање, Здравствена нега у примарној здравственој заштити и Соматопедија за студенте који су регулисали све предиспитне обавезе а имају мање од 30 предиспитних бодова, одржаће се 08.02.2016. године у 10.00.часова.
По одлуци Наставног већа од 24.02.2015. године студенти, који нису стекли минимум 30 предиспитних поена из одређеног предмета у регуларном времену трајања наставе, имају могућност да надокнаде колоквијуме у договору са наставником. Цена једне надокнаде колоквијума или семинарског рада је 500.00. Уплате извршити на жиро рачун школе 840-1380666-30. У делу намењеном за сврху уплате навести тачан назив предмета са назнаком да ли је у питању надокнада семинарског рада или надокнада колоквијума, а у позиву на број навести број индекса. Доказ о одговарајућој уплати за надокнаду доставити наставнику пре почетка одржавања колоквијума.

Author: РЦ

Share This Post On