Обавештење

Обавештење за студенте студијског програма струковна медицинска сестра, трећа година:
Потребно је студенти доставе спискове за посету следећим установама:  Војномедицинској академији, Клиничком центру Србије, Институту за онкологију и радиологију Србије и Белхоспису. Број студената за посету свакој од ових установа је ограничен на по 40 студената.

Спискове доставити техничком секретару директора најкасније до 25.04.2016. године

Author: РЦ

Share This Post On