Обавештење

Обавештење за студенте студијског програма струковна медицинска сестра бабица:
Обавештавају се студенти друге године да семинарске радове из предмета Здравствено законодавство и евиденције, могу доставити професору 30.05.2016. године у 10 часова.

Теме за семинарске радове:

  1. Права и дужности пацијената
  2. Здравствени радници и здравствени сарадници (појам, приправнички стаж и стручни испит, дозвола за самостални рад, допунски рад)
  3. Комора као облик удрживања здравствених радника

Обавезна литература за спремање семинарског рада:

  1. M. Savović, D. Prlja, D. Stepić, Zdravstveno zakonodavstvo, Beograd, 2006.
  2. J. Radišić, Medicinsko pravo, Beograd, 2008.
  3. Б. Тимотић, Х. Анђелски, Здравствено законодавство, Београд, 2015.

Допунска литература по избору студената.

Семинарске радове доставити у писаном облику 30. 05. 2016.

Author: РЦ

Share This Post On