Обавештење

Студенти који су полагали испит из предмета Инфективне болести са епидемиологијом и Здравствену негу у инфектологији у мартовском испитном року, могу да се јаве 21.04.2017. године у 9:30 часова ради уписа оцена у индекс.

 

Studenti koji su polagali Infektivne bolesti sa epidemiologijom i Zdravstvenu negu u

infektologiji, u martovskom ispitom roku,mogu da se jave 21. 04. 2017. godine u

09:30h radi upisa ocena u indeks,

Author: РЦ

Share This Post On