Обавештење о избору ментора за завршни рад школске 2020/2021 године

Студенти треће године свих студијских програма основних струковних студија, као и студенти завршне године мастер струковних студија у обавези су да изаберу ментора за израду завршног рада са листе ментора усвојене на Наставно-стручном већу Одсека Ћуприја

Избор ментора вршиће се преко студентског сервиса (е-студент) у периоду од 5. до 15. марта 2021. године

Број студената по ментору је ограничен. Уколико је код ментора кога студент жели да изабере квота попуњена, студент ће морати да изабере другог ментора.

Уколико студент изабере ментора који предаје изборни предмет, услов је да студент слуша и полаже тај предмет.

Листа ментора усвојена на Наставно-стручном већу Одсека, списак предмета из којих се може израђивати завршни рад, списак тема по предметима, као и упутство за избор ментора за завршни рад у ФИС-у, налази се на сајту Одсека Ћуприја на страници Завршни рад

Author: РЦ

Share This Post On