Обавештење о рангирању и упису друге и треће године

ОБАВЕШТЕЊЕ
о рангирању и упису друге и треће године за школску 202
3/2024 годину

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

 • Привремена ранг листа: 29.09.2023. до 15 часова
 • Приговори на ранг листу : 30.09.2022. од 09 до 12.00 часова
 • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2023. до 15 часова
 • Упис студената: 03.10, 04.10, 05.10. и 06.10.2023. године од 9 до 15 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
03.10.2023. Струковна медицинска сестра Друга и трећа
Обнове и продужеци
04.10.2023. Струковни медицински радиолог
Струковна медицинска сестра бабица
Друга и трећа
Обнове и продужеци
05.10.2023. Струковни физиотерапеут
Струковни фармацеут
Друга и трећа
Обнове и продужеци
 06.10.2023. Струковни мастер медицинска сестра Друга година, обнова, продужетак

Студенти су у обавези да за упис доставе:

 • Индекс,
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у позиву на број обавезно уписати јединствени позив на број од 13 цифара),
 • Доказ о уплати трошкова уписа друге/треће године студија у износу од 2.000,00 динара (у позиву на број, уписати број индекса)
 • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)
 • Потврда о радном односу (за студенте из  радног односа)

Напомена: Неоходно је да студенти ПРЕ доласка на упис попуне електронски образац ШВ20 на свом налогу у студентском сервису

Право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента имају студенти који су у претходној школској години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, и одрадили стручну/летња праксу, осим студената који студирају уз рад, a који имају право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента ако су у претходној школској години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, и одрадили стручну/летњу праксу.

Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући

Критеријуми за рангирање студената за  финансирање из средстава републичког буџета су:

 1. Број ЕСПБ бодова
 2. Просечна оцена у предходној години студија
 3. Брзина студирања

У буџет улазе студенти са оствареним највећим бројем ЕСПБ и највећом просечном оценом.
Уколико  се  при  рангирању појави  више  студената  са  истим  бројем  остварених ЕСПБ бодова и  истом  просечном  оценом, примењиваће  се  критеријум  брзине  студирања, на следећи начин:

ЕСПБ бодови остварени на положеним испитима слушаним у зимском семестру, множе се са коефицијентом:

 • 3,5- за јануарско-фебруарски рок
 • 3,00- за априлски рок
 • 2,5- за јунски рок
 • 2,00- за септембарски рок
 • 1,5- за октобарски рок

ЕСПБ бодови остварени на положеним испитима слушаним у летњем семестру, множе се са коефицијентом:

 • 3,5- за јунски рок
 • 3,00- за септембарски рок
 • 2,5- за октобарски рок

Рангирање студената ће се обавити после редовног октобарског испитног рока.

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.

Студенти  са  признатим  испитима (положени  на  другој  високошколској  установи  или  на  другом  студијском  програму) се такође рангирају, с тим  што  им  се  узимају  у  обзир  само ЕСПБ бодови које  је  стекао у текућој  школској  години, дакле, не рачунају се положени испити који су пренети из предходне године, као ни признати испити које је студент положио на истој или другој високошколској установи, у некој од предходних школских година.

Број студената друге године који се у школској 2023/24 финансирају из буџета  је:

Број студената који се финансирају из буџета:

 • Струковна медицинска сестра: 40
 • Струковни физиотерапеут: 20
 • Струковна медицинска сестра бабица: 10
 • Струковни медицински радиолог: 20
 • Струковни фармацеут: 10

Број студената треће године који се у школској 2023/24 финансирају из буџета  је:

Број студената који се финансирају из буџета:

 • Струковна медицинска сестра: 35
 • Струковни физиотерапеут: 19
 • Струковна медицинска сестра бабица:   9
 • Струковни медицински радиолог: 18
 • Струковни фармацеут:   9

Студенти  са  признатим  испитима (положени  на  другој  високошколској  установи  или  на  другом  студијском  програму) се такође рангирају, с тим  што  им  се  узимају  у  обзир  само ЕСПБ бодови које  је  стекао у текућој  школској  години.

Студенти уписани применом афирмативних мера

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.
Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.
Студент који не оствари ово право, у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финанира.

Студенти који у школској 2023/24 години поново уписују исти предмет, у обавези су да поново слушају и полажу предмете које нису положили у претходној школској години.
Самофинансирајући студенти плаћају школарину сразмерно броју ЕСПБ бодова предмете које је пренео.

Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године за студенте који су пренели предмете из претходне школске године:

(80.000 + n*1333)/10

Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине

n – број бодова који се преноси из предходних година
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ,

10 – број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, искључиво преко студентског сервиса (on line).

Бирање изборних предмета вршиће се 9. и 10.10.2023. године

Author: РЦ

Share This Post On