Обавештење о рангирању и упису друге и треће године за школску 2015/2016

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Привремена ранг листа: 05.10.2015. до 12 часова
  • Приговори на ранг листу до: 06.10.2015. до 10 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 06.10.2015. до 15 часова
  • Упис студената: 07.10., 08.10. и 09.10.2014. године од 9 до 15 часова

Напомена: Уколико студент не поднесе потребну документацију у горе наведеним роковима плаћа накнаду за оверу семестра у износу од 2.000 динара на текући рачун школе  (у позиву на број уписати број индекса).

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
07.10.2015. Струковна медицинска сестра Друга
07.10.2015. Струковна медицинска сестра бабица Друга и трећа
08.10.2015. Струковна медицинска сестра Трећа
08.10.2015. Струковни козметичар естетичар Друга и трећа
08.10.2015. Струковни медицински радиолог Друга
09.10.2015. Струковни физиотерапеут Друга и трећа
09.10.2015. Струковни фармацеутски техничар Друга и трећа

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позову на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),
  • Три Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине;
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ;
n – број бодова који се преноси из предходних година;
10 – број месечних рата.

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (on line).

Author: РЦ

Share This Post On