Обавештење о рангирању и упису друге и треће године за школску 2021/2022 годину

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Привремена ранг листа: 01.10.2021. до 10 часова
  • Приговори на ранг листу : 02.10.2021. до 12.00 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2021. до 17 часова
  • Упис студената: 05.10, 06.10. и 07.10.2021. године од 9 до 15 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
05.10.2021. Струковна медицинска сестра Друга и трећа
Обнове и продужеци
06.10.2021. Струковни медицински радиолог
Струковна медицинска сестра бабица
Струковни козметичар естетичар
Друга и трећа
Обнове и продужеци
07.10.2021. Струковни физиотерапеут
Струковни фармацеут
Друга и трећа
Обнове и продужеци

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позиву на број обавезно уписати јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Доказ о уплати трошкова уписа друге/треће године студија у износу од 2.000,00 динара (у позиву на број, уписати број индекса)
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена: Неоходно је да студенти ПРЕ доласка на упис попуне електронски образац ШВ20 на свом налогу у студентском сервису

Право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента има студент који је у претходној школској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова, рачунајући и стручну праксу, осим студената који студирају уз рад, a који имају право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента ако су у претходној школској години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, рачунајући и стручну праксу.

Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година, 10 – број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, искључиво преко студентског сервиса (on line).

Изабирање изборних предмета вршиће се 7. и 8.10.2021. године

 

Author: РЦ

Share This Post On