Обавештење о рангирању и упису друге и треће године

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Привремена ранг листа: 01.10.2020. до 10 часова
  • Приговори на ранг листу : 02.10.2020. до 12.00 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2020. до 17 часова
  • Упис студената: 05.10, 06.10. и 07.10.2019. године од 9 до 15 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
05.10.2020. Струковна медицинска сестра Друга и трећа

Обнове и продужеци

06.10.2020. Струковни медицински радиолог

Струковна медицинска сестра бабица

Струковни козметичар естетичар

Друга и трећа

Обнове и продужеци

07.10.2020. Струковни физиотерапеут

Струковни фармацеут

Друга и трећа

Обнове и продужеци

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позиву на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година, 10 – број месечних рата

Након уписа школске године , студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, искључиво преко студентског сервиса (on line).

Изабирање изборних предмета вршиће се 8. и 9.10.2020. године

Author: РЦ

Share This Post On