Обавештење – стручна пракса

Књига стручне праксе је обавезна документација без које студент не може да упише наредну годину студија. Уколико је грешком књига стручне праксе остала код студента након уписивања стручне праксе у индекс , студент је у обавези да исту достави студентској служби у што краћем року , како би се избегли проблеми око рангирања за школску 2016/17 годину.

Author: РЦ

Share This Post On