Обавештење студентски кредити и стипендије

Обавештавају се студенти који су конкурисали за студентски кредит или стипендију да je изашлa ранг листа  кандидата којима је одобрен кредит или стипендија. Ранг листа је постављена на вратима скриптарнице.

Студенти којима није одобрен студентски кредит или стипендија могу да уложе приговоре најкасније до 17.12.2022.године. Приговори  се предају у скриптарници.

Студенти којима је одобрена стипендија или кредит, одмах нека отварају текуће рачуне у најближој експозитури УНИКРЕДИТ БАНКЕ уколико до сада нису отворили. Треба да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.

Студенти нови корисници студентског кредита дужни су да доставе изјаву жиранта- образац бр.6, исправно попуњену меницу и очитану личну карту жиранта, што је пре могуће, а најкасније до 20.02.2023.године у скриптарници.

Author: РЦ

Share This Post On