Обавештење за пријаву испита у јануарско-фебруарском испитном року

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА
У
ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

Обавештавамо све редовне студенте прве, друге и треће године да је пријава испита за редовни јануарско – фебруарски испитни рок у периоду од 21. до 23. јануара 2020. године.

Да би били у могућности да пријаве испите у јануарско – фебруарском испитном року, студенти су у обавези да измире сва дуговања која имају закључно са 15.01.2020. године, како би уплата била прокњижена на време.

Уколико уплата школарине буде прокњижена након истека рока за пријаву испита, студенти моћи ће накнадно да пријаве испите само по званичном ценовнику Високе медицинске школе струковних студија.

Напомене:

  • Измиреним обавезама се сматрају прокњижене уплате на студентском налогу до краја рока за пријаву, а не да је извршена уплата 21.01.2020. године и касније. Исти принцип важи и за уплату за пријаву испита.

Студент плаћа испит у следећим случајевима:

  • Уколико не пријави испит у предвиђеном року (2000,00 динара)
  • Уколико пријављује испит трећи пут (600,00 динара)

Све уплате се врше на текући рачун школе 840-0000002106666-68. У позиву на број уписати јединствени (тринаестоцифрени) број из студентског сервиса

Студент има право да пријави испит и ван утврђених рокова за пријаву. Пријаву испита ван рока за пријављивање испита није могуће извршити електронским путем, већ се врши на шалтерима Студентске службе, предајом попуњене збирне пријаве и доказа о уплати. У том случају испит се плаћа по другој цени, у складу са усвојеним Ценовником. Могуће је испит пријавити и на дан полагања, најкасније 1 (један) сат пре почетка испита.

Уколико се у току једног испитног рока, један предмет полаже више дана, студент може да пријави испит најкасније 1 сат пре почетка првог дана полагања тог испита, без обзира што је на распореду за други или неки следећи термин истог испита.

Уколико студент у оквиру једног испитног рока положи предмет којим је била условљена пријава одређеног испита, студент има могућност накнадне пријаве условљених испита у истом испитном року. У тим ситуацијама пријава се врши на шалтерима Студентске службе попуњавањем збирне пријаве најкасније сат времена пред почетак испита.

Author: РЦ

Share This Post On