Обавештење за стручну праксу

По Одлуци Наставно стручног већа Одсека Ћуприја број 03- 468/21 – 5, од 15.04.2021. године, у складу са епидемиолошким мерама и уз поштовање инструкција Министарства просвете, науке и технолошког развоја студенти имају право обављања стручне праксе по следећим условима:

  1. Студентима прве и друге године основних струковних студија стручна пракса се умањује 50 % (300 часова, односно 28 радних дана)
  2. Студенти основних струковних студија стручну праксу могу да обаве без ограничења у било којој здравственој установи примарног, секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите
  3. Студентима треће године, свих студијских програма, стручна пракса траје 107 часова(10 радних дана)
  4. Студенти прве године основних струковних студија студијског програма струковна медицинска сестра летњу праксу од 120 часова (12 радних дана) могу да одраде у било којој здравственој установи примарног, секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите
  5. Студенти прве године студијског програма Мастер струковна медицинска сестра стручну праксу у трајању од 60 часова (8 радних дана)могу да обаве у било којој здравственој установи и 30 часова(4 радна дана) у образовној установи
  6. Да студенти друге године студијског програма Мастер струковна медицинска сестра , који су слушали предмет Методика наставе у сестринству могу да обаве стручну праксу у трајању од 60 часова ( 8 радних дана) у образовној установи, а студенти који су слушали предмет Системи здравствене заштите стручну праксу у трајању од 60 часова( 8 радних дана) у било којој здравственој установи.
  7. Студенти треће године, свих студијских програма, у циљу израде Завршног рада преддипломску праксу могу одрадити у трајању од 40 часова( 5 радних дана) у свим здравственим установама примарног секундарног, примарног и терцијалног нивоа здравствене заштите. У случају да студенти не могу да реализују преддипломску праксу у здравственим установама у обавези су да са упутом ментора то ураде у библиотеци одсека Ћуприја.

Author: Jelena Nikolic

Share This Post On