Обавештење за стручну праксу

Студентима прве и друге године основних струковних студија стручна пракса умањује се за 50%, због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом COVID 19;

Студентима треће године студија школске 2019/2020 стручна пракса трајаће 10 радних дана (107 часова) и могу је обавити без ограничења у било којој здравственој установи (Дом здравља, Болница, Специјална болница, и сл.);

Студенти студијског програма Струковни медицински радиолог и Струковна медицинска сестра – бабица ослобађају се обавезе обављања стручне праксе у установама терцијалног нивоа, а студенти студијског програма Струковни физиотерапеут праксе у бањама;

Студенти из радног односа ослобађају се обављања стручне праксе, уз потврду и опис послова које обављају у професионалној делатности.

Author: РЦ

Share This Post On