Обавештење за студенте на усклађивању стеченог стручног назива

Обавештење за студенте на усклађивању стеченог стручног назива, струковна медицинска сестра:

Настава ће се одржати по следећем распореду:

Здравствена нега у интерној медицини: 01.06.2014. од 09.00 до 13.00, 08.06.2014. од 09.00 до 13.00,  15.06.2014. од 09.00 до 13.00
Здравствена нега у хирургији: 01.06.2014. од 09.00 до 13.00, 08.06.2014. од 09.00 до 13.00, 15.06.2014. од 09.00 до 13.00
Здравствена нега старих: 01.06.2014. од 14.00 до 18.00, 08.06.2014. од 14.00 до 18.00, 15.06.2014. од 14.00 до 18.00

Распоред консултативне наставе ће бити истакнут накнадно

Author: РЦ

Share This Post On